s73 - STÚDIÓ
s73 kft.

Az ember folyamatosan alakítja, formálja az őt körülvevő világot. Tervez, épít, ültet - vagy éppen lerombol és kivág, de mindenképpen cselekvő részese a természet és társadalom alkotta dinamikus egyensúlynak.


Tervezőként hiszünk a folyamatosságban és az emlékek megőrzésének fontosságában; büszkék vagyunk arra az évszázadok alatt felhalmozódott tudásra, amely a múlt és jelen kertjeit, parkjait, köztereit alkotta. A feltétlen újszerűség görcsös akarása helyett a természetes egyszerűség jó megoldásaira törekszünk.


Munkánk során tiszteletben tartjuk az ökonómia és az ökológia törvényeit, célunk legjobb tudásunk szerint megfelelni környezetünk esztétikai elvárásainak. Meggyőződésünk, hogy olyan hiteles emberi környezet kialakításában tudunk részt venni, ami mind a tágabb fizikai és szellemi kontextusában, mind részleteiben magas szinten képes megfelelni a használói - és az alkotói - igényeknek.

   |   © 2011 s73 kft.